SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 2  2023/2  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Can KÜÇÜKTEPEPINAR

NO Makale Adı
1706051952 20. YÜZYIL MODERN YAŞAMINDAN GÜNÜMÜZE DÜNYANIN SANATSAL İMGELERİ ÜZERİNE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER

Bu makalede özellikle 20. yüzyıldan, günümüze gelişmiş toplumlarda kültürel ve nesnel gerçeklik olguları ışığı altında, algılanan dünyanın önemli değişim ve dönüşümlerine öncülük etmiş sanatçıların yapıtları/sanatsal imgeleri üzerine farklı ve öznel bakış açıları kapsamında imgeye dayalı bir süreç içerisinde değerlendirmeler/sorgulamalar yapılacaktır. Ancak kültürel ve toplumsal koşullarda dış dünyanın nesnel gerçeklik ve olguları sayesinde, özne/insan için duyulur dünyadan edinilen bir bilgi türü olan ve iç dünyasında oluşan imgelerin; metaforların, kavramların, simgelerin, göstergelerin oluşumuna da kaynaklık ettiği söylenebilir. Sanatsal tasarım/yaratım sürecinde bilinç varlığı olarak özne/insan dış dünyanın nesnel gerçeklik olguları ile diyalektik bir ilişki neticesinde deneyimleri sonucu elde ettiği bilgilerin, iç dünyasının özelliklerinde/koşullarında yeniden işlenmesi sonucu ve tekrardan dış dünya da nesneye aktarımıyla gerçekleşen süreçte ortaya çıkan yapıt bir imgedir ve (estetik) sanatsaldır. Dolayısıyla böylesine bir bakış açısıyla Mondrian, Kosuth, Warhol, Kounellis ve Küçüktepepınar’ın yapıtları bireysel bilincin özelliklerinde (öznel olarak) farklı bakış açılarıyla imgesel bir süreçte değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İmge, soyut, metafor, gösterge, kavram, simge, özne, algı, imgelem