SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 2  2023/2  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gökhan ÖZDEMİR, Hüseyin Can KARAYAZGAN

NO Makale Adı
1705412186 DÜNYA GENELİNDE KONTRBAS İLE İLGİLİ YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE VE MAKALERE İLİŞKİN BİBLİYOGRAFİK ANALİZ (2016–2021)

Kontrbas, bir orkestranın ve diğer müzik türlerinin temel enstrümanlarından biridir. Kontrbas bir eserde bas frekansları verdiği için temel ritmi ve akorları duyurmak için yardımcı olma görevini yerine getirir. Bu enstrüman yay ve el ile farklı tekniklerde çalındığı için çalınan eserlerde yaratıcı ifade özgürlüğü tanımaktadır. Farklı çalım teknikleri ve yapısı gereği bir müzik topluluğu veya orkestranın temelini oluşturmaktır. Akademik nitelikli araştırmaların en önemli adımını, araştırma konusu ile ilgili literatür taraması–alan araştırması yapılması oluşturmaktadır. Zira araştırmacıların çalışma konuları bağlamında konu ile ilgili literatürde yer alan araştırmaları incelemeleri, araştırma konuları açısından yol gösterici olması bakımından gereklilik arz etmektedir. Çalışma kapsamında 2016 – 2021 yılları arasını kapsayan dönemde, dünya genelinde kontrbas ile ilgili yayınlanan lisansüstü tezlerin ve makalelerin bibliyografik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu temelde çalışma kapsamında, konu ile ilgili olarak araştırmacılara yol gösterici olunması amacıyla; YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik (Google Scholar) ve ProQuest Dissertations & Theses Global kapsamında yer verilen lisansüstü tezler ve makaleler incelenmiştir. Çalışma kapsamında; 2016 – 2021 yılları arasını kapsayan dönemde, dünya genelinde kontrbas ile ilgili yayınlanan 94 lisansüstü tez ve makale incelenmiştir. İncelenen lisansüstü tezlerin ve makalelerin tasnif edilmesi sürecinde ise; “yayın yılı”, “yayın türü” ve “yayınlanan ülke” esaslarına göre bibliyografik analiz yapılması söz konusudur. Çalışmadan, elde edilen bulgular doğrultusunda, yayın yılı esasına göre yapılan bibliyografik analiz ile en fazla 2018 yılı itibariyle lisansüstü tez ve makale yayınlandığı belirlenmektedir. Yayın türü esasına göre ve yayınlanan ülke esasına göre, en fazla yüksek lisans tezi Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılmıştır. Araştırma ile Türkiye’nin; dünya genelinde kontrbas ile ilgili yayınlanan lisansüstü tez ve makale sayısı bakımından ikinci sırada yer aldığının belirlenmesi de Türkiye’de müzik eğitimi ve kontrbas eğitimi açısından önemli bir noktayı ifade etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kontrbas, Bibliyografya, Lisansüstü Tezler, Makaleler, Kontrbas Eğitimi