SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 2  2023/2  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Mine BAŞYURT, Selma TAŞKESEN

NO Makale Adı
1701252705 ANASANAT ATÖLYE ÖĞRENCİLERİNİN SANATSAL YARATIM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRSEL GÜNLÜKLERİ

Bu araştırma resim-iş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin anasanat atölye dersi sanatsal yaratım süreçlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan görsel günlüklerin incelendiği nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde orta ölçekli bir üniversitenin eğitim fakültesi resim-iş eğitimi anabilim dalında 3. sınıfta öğrenim gören ve anasanat atölye dersi alan 6 (5 kadın, 1 erkek) gönüllü öğrencinin katılımı ile oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt (amaçlı) örneklem yolu ile seçilmiştir. Bu bağlamda özgün sanat ürünü çıkarabilmeleri için resim-iş eğitimi anabilim dalı 3. sınıf anasanat atölye dersi alan öğrenciler tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri, pandemi döneminde online eğitime geçen atölye öğrencilerinin sanatsal yaratım süreçlerinde oluşturdukları görsel günlükler, sürece ilişkin öğrenci görüşleri ve süreç sonunda ortaya çıkan stilizasyon çalışmalarına dayalı sanatsal ürünlerden elde edilmiştir. Sanatsal yaratım sürecinde elde edilen görsel günlüklerin çözümlenmesinde nitel veri analizi olan betimsel analizden faydalanılmıştır. Sanat temelli araştırmanın sonucunda öğrenciler sanatsal yaratım süreçleri boyunca düzenli olarak görsel günlük tutmuş ve haftalık olarak kampüs sistemine yüklemişlerdir. Süreç sonunda öğrenciler görsel günlük tutarak elde ettikleri özgün sanatsal çalışmalarının daha bilinçli ve sistemli ilerlediğini ayrıca görsel günlük tutmanın özgün, yaratıcı ürünler ortaya çıkarmalarında önemli bir yeri olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra, gelecekteki sanatsal yaratım süreçlerinde de görsel günlük tutmanın son derece yararlı bir araç olarak kalacağına vurgu yapmışlardır. Öğrenciler pandemi dönemi ile başlayan uzaktan eğitim süreçlerini verimli bir şekilde tamamlamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, görsel günlük, sanatsal yaratıcılık