SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 1  2023/Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Nagihan UYSAL

NO Makale Adı
1698676541 EĞİTİM ORTAMLARINDA ESTETİK DUYARLILIK YOKSUNLUĞU VE ETKİLERİ

Günümüz yaşamı, teknolojik imkanların hızla geliştiği bir döneme girmiştir. Bu süreçte, yaşamın diğer alanlarında olduğu gibi, eğitimde de büyük değişimler gözlemlenmektedir. Bu değişim, beraberinde gelişimi çoğu zaman gösterememektedir. Sanatın, sanat eğitiminin gerektiği gibi uygulanamadığı, değer görmediği bir ortamda estetik duyarlılıktan söz edilemez. Bu çalışmanın konusunu, eğitim ortamlarındaki estetik duyarlılığın yoksunluğunu ve etkileri oluşturmaktadır. Çalışma, eğitim politikaları, güncel haber olayları, eğitim ortamlarının, programlarının incelenmesine ve gözlemine dayanarak betimsel analiz yöntemi ile oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular, sanat eğitiminin gerekliliği ekseninde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, estetik duyarlılık, yaratıcılık