SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 1  2023/Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Aysu Zehra ŞANVER

NO Makale Adı
1698665842 FLÜTÜN TARİHSEL SÜRECİ VE THEOBALD BOEHM’ÜN FLÜTÜN GELİŞİMİNDEKİ KATKILARI

Flüt dünya tarihinde bilinen en eski enstrümanlardan biridir. İlk flütün arkeologların araştırmaları sonucunda yaklaşık 45.000 yıl kadar önce hayvan kemiklerinden yapılmış üzeri delikli bir çalgı olarak ortaya çıktığı görülmüştür. İncelenen bulgular flütün dünyadaki en eski enstrüman olduğu savını kanıtlar niteliktedir. Bu makale flütün tarihsel sürecini irdelemek ve Theobald Boehm’ün flütün gelişimindeki katkılarını anlatmak amacıyla yazılmıştır. Bunun için flütün 10. yüzyıldan başlayarak tarihsel süreci ve yüzyıllar içindeki gelişimi incelenerek sunulmuştur. Modern flütün ortaya çıkmasında yadsınamaz bir rolü olan Theobald Boehm’ün flüt yapımına olan katkıları ve flüt mekanizmasında yaptığı çalışmalar açıklanmaya çalışılmıştır. Theobald Boehm’ün flütün perde sisteminde yaptığı olağanüstü değişiklikler sonucunda enstrümanın özellikle tonalite ve entonasyon problemlerinin çözümüne büyük katkıda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Flüt, Flütün tarihsel süreci, Flüt mekanizması, Theobald Boehm