SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 1  2023/Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Semih DELİL

NO Makale Adı
1694791817 HAREKETLİ POSTERLERDE GRAFİK TASARIMIN ROLÜ ÜZERINE BİR İNCELEME

Görsel iletişimin geliştiği günümüzde, hareketli posterlerin ortaya çıkışı, görsel anlatımın dinamik ve etkileyici bir boyut kazanmasına katkı sağlamıştır. Hareketli posterler, estetik dengeyi yeniden şekillendirerek, izleyicinin dikkatini hızla çeken ve iletilerin daha etkin bir biçimde aktarıldığı iletişim araçları olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, hareketli posterlerdeki grafik tasarımın rolü, görsel denge, estetik değerler, iletişimsel etkileşim ve anlam inşası süreçlerinde kritik bir önem taşımaktadır. Hareketli öğelerin içerdiği dinamizm, izleyici ilgisini artırırken, grafik tasarımın anlam ifadelerini güçlendirici bir öge olarak kullanımı, iletişimsel etkinliği artırmaktadır. Bu çalışma, hareketli posterlerin ve grafik tasarımın sentezinden doğan iletişim dinamiklerini ve estetik dengeyi derinlemesine incelemektedir. Aynı zamanda, bu inceleme, hareketli posterlerin özelliklerinin daha geniş bir çerçevede ele alınarak gelecekteki tasarım yaklaşımlarına ışık tutmayı amaçlamaktadır.


Anahtar Kelimeler: Hareketli posterler, Grafik tasarım, Görsel İletişim, İletişimsel ve Etkileşim