SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 1  2023/Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Şeyma Müge İBA

NO Makale Adı
1693918413 HEYKEL EĞİTİMİNDE ANATOMİNİN ÖNEMİ VE YARDIMCI DİJİTAL OLANAKLAR

Heykel bölümlerinde lisans eğitimi boyunca anatomi, sanatsal anatomi, ekorşe, morfoloji ya da form analizi gibi benzer içeriklere sahip dersler yürütülmektedir. Bu dersler müfredata ayrıca eklendiği gibi dönütleri de sadece mevcut derslerde değil ayrıca modelaj çalışılan diğer derslerde de çok yoğun olarak kendini göstermektedir. Türkiye’deki Heykel Bölümlerinde kadavradan diseksiyon yapılamamaktadır. Bu sebeple bu derslerde canlı modelin içyapısının çalışılması ve çeşitli görsellerden yararlanılmaktadır. Böylece öğrencilerin anatomi yapısını özümsemesi sağlanır.
Günümüzde dijital olanakların çok geliştiği bilinmektedir. Ekorşe, sanatsal anatomi vb. çalışmak üzere yardımcı pek çok uygulama bulunmaktadır. Bu çalışmada bu uygulamalar örneklerle ele alınacaktır. Bu uygulamaların, güncel olanaklarda öğrenciler için verimliliği, ulaşılabilirliği ve kullanım kolaylığı gibi etmenler açısından değerlendirilmesi yapılacak olup, görseller ile örneklendirilecektir. Daha sonra konuya ilişkin bulguların değerlendirilmesiyle çalışma sonuçlandırılacaktır. Bu çalışmanın bütününde nitel araştırma yöntemi kullanılarak, heykel yapımında yardımcı olabilecek güncel anatomi ile ilgili aplikasyonlar ve programlar değerlendirilecektir. Böylece canlı modele bağlı kalmaksızın doğru orantı ve morfoloji bilgisine kesintisiz ulaşımın varlığı ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Heykel, Sanatsal Anatomi, Ekorşe, Heykel Eğitimi