SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 1  2023/Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Merve ERSAN, Banu ÖNDER

NO Makale Adı
1692699425 İNFOGRAFİK TASARIMINDA GESTALT İLKELERİ: DİYABET İNFOGRAFİKLERİ ÖRNEĞİ

Bilgi ve grafik kavramlarının birleşmesi ortaya çıkan infografik, bilgiyi sade ve etkili bir şekilde sunan bir grafik tasarım ürünüdür. Bilginin tasarım kaygısı ile düzenlenerek bir grafik ürüne dönüşmesiyle farklı konulardaki verilerin, olayların ve durumların görsel analizi ya da çözümlemesi mümkün olmakta, büyük veri yığınları sistematik bir şekilde ele alınarak etkileyici, kolay ve hızlı anlaşılabilir hale gelmektedir. İnfografiğin temel amacının bilgiyi iletmek olması, grafik tasarım bağlamında belirli kurallara daha fazla dikkat edilmesini gerektirmektedir. Gestalt ilkeleri etkili bir infografik oluşturmanın temellerindendir. Bu araştırmada T.C. Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Ajansı tarafından yapılan diyabet konulu infografikler incelenmiş olup Gestalt ilkeleri doğrultusunda analizi yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda her iki kurum tarafından tasarlanan infografiklerde de Gestalt ilkelerine dikkat edildiği görülse de aralarında belirgin farklar tespit edilmiştir. İnfografiklerin tamamında bulunan ortak Gestalt ilkeleri ise; sadelik, benzerlik, şekil zemin ilişkisi ve yakınlıktır. Sadelik hem infografiklerin sayfa düzeninde hem de infografiklerde kullanılan ikonlarda göze çarpmaktadır. Yakınlık ilkesi infografiklerde benzer bilgi türlerinin gruplanması, görsellerin ilişkili bilgi ile bir bütün olarak algılanmasını kolaylaştırmıştır. Benzerlik ilkesi renk benzerliği, biçim benzerliği, yön benzerliği ve tipografik benzerlik bağlamında kullanılarak infografiklerin görsel düzenini sağlamıştır. İnfografiklerde kullanılan denge türü değişkenlik göstermekle birlikte yoğunlukla sayfayı hareketli hale getirmek için asimetrik denge tercih edilmiştir. Tüm bu ilkelerin bilgi görselleştirme konusunda faydalı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ve Anadolu Ajansı diyabet konulu infografikleri kapsamlı ve yoğun bir bilgi içeriğini Gestalt ilkeleri kapsamında sade, net ve etkili bir şekilde sunmakta, bilginin okunmasını ve akılda kalmasını kolaylaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, bilgi grafiği, infografik, veri, gestalt ilkeleri