SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 2  2022/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Oğuz YURTTADUR, Tuğba BAYRAKDAR, Aylin GÜRBÜZ

NO Makale Adı
1673426572 İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RESİMLERİNE HENRİ MATİSSE’NİN ESERİNİN ETKİLERİNİN RENK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Çocuklar hakkında fikir sahibi olmada resimlerin yeri oldukça büyüktür. Sanat eğitimi çocukların özellikle duyguları ve düşüncelerini anlamamız açısından yol göstereceği gibi, hayal dünyası hakkında da bize bilgiler vermektedir. Her yaş grubunda farklılaşan resimler, 6-12 gruplaşma dönemindeki çocuklarda resim çizebilme ve gerçeği fark etme becerisi fizyolojik özelliklere bağlı kalarak gelişmektedir. Buna bağlı olarak da renk algısı, rengi fark etme ve birbirinden ayırt etme açık bir şekilde görülmektedir. Çocuğun yaşı büyüdükçe buna bağlı olarak çocukların renk tercihleri de yaşa göre farklılık göstermektedir. Gruplaşma döneminde olan çocuk gerçeği ve çevreyi fark etse de renk tercihleri açısından kendi hayalindeki renkleri kullanmaktadır. Bu araştırmanın temel amacını, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin resimlerine Henri Matisse’nin eserinin etkilerinin renk açısından incelenmesi, gruplaşma dönemindeki 9-12 yaş grubundaki öğrenciler arasında, bir sanatçının eserinin siyah-beyaz hali yansıtıldığında öğrencilerin hangi renkleri seçeceğinin değerlendirilmesidir. Araştırmada renk tercihleri açısından Henri Matisse’nin “Büyük Kırmızı İç Mekân” isimli eseri seçilerek, siyah-beyaz olarak öğrencilere uygulama öncesi sunulmuştur. Öğrencilerin resimlerinde seçtikleri renkler; yaş, cinsiyet ve aynı yaş grubunda farklı okuldaki öğrenciler arasında karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın yöntemi, deneysel modelli olup çalışma grubu, 2 ayrı grupta ele alınmıştır. Deney gruplarında yer alan 1. grupta 16 kişiye 40 dakikalık konu anlatımı yapılmış, kontrol grubu olan 2. grupta ise konu anlatımı yapılmadan 19 öğrencinin resimleri üzerinden renk tercihlerine bakılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Sakarya ilinin Sapanca ilçesinde bulunan Kemal Yener İlköğretim Okulu’nda birinci kademede öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinden ve Sapanca İlköğretim Okulu’nda bulunan 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubunun 21’i kız, 14’i erkek olmak üzere toplam 35 öğrenciye uygulama yaptırılmıştır. Resimlerde renk seçimleri üzerine yapılan incelemeler sonucunda araştırmanın sonuç bölümü oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Resimleri, Sanat, Renk, Matisse