SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 2  2023/2  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Levent KÖYLÜ, Hamit ÖNAL

NO Makale Adı
1670482994 TASAVVUFÎ HALK MÜZİĞİ BAĞLAMINDA NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, Tasavvufi Halk Müziği bağlamında Neşet Ertaş türkülerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada Kırşehir yöresi mahalli sanatçılarından Neşet Ertaşa’a ait dört adet türküye yer verilmiştir. Araştırma konusuyla ilgili raporlar, kitaplar, arşiv dosyaları, nota, video, ses kayıtları ve fotoğraflar gibi belgeler özgünlüğü kontrol edilerek sistematik bir şekilde analiz edilmiştir. Araştırma, mevcut durumu belirlemeye yönelik genel durum tespitinin kullanıldığı tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çalışmada, Neşet Ertaşa’a ait türküler hakkında derin bir kavrayışa ulaşma çabası vardır. Bu yönüyle Neşet Ertaş türkülerinde Yer Alan “Tasavvufi Unsurlar” konusunda muhatapların öznel bakış açısına önem verilmiştir. Kavramsal anlamda; Türk Müzik Kültürü, Kırşehir Yöresi Türk Halk Müziği, Tasavvufi Türk Müziği, Tasavvufî Türk Halk Müziği’nde kullanılan çalgılar, Tasavvufî Halk Müziği Bağlamında Neşet Ertaş Türküleri konuları ele alınmıştır. Bu çalışmayla; Türk Halk Müziği içinde yer alan ve bu anlamda önemli bir kültür merkezi olan Kırşehir yöresi müzik geleneğine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışma, Türk Halk Müziği Kültüründe, müzik - din ilişkisi konusuna ve bu alanla ilgili çalışma yapan eğitimci ve araştırmacılara katkı sağlaması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf Kültürü, Tasavvufî Halk Müziği, Türk Halk Müziği, Neşet Ertaş, Türkü