SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 1  2022 / Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Deniz Gözde ERTİN TEZGÖR, Beste KARAKAYA AYTİN

NO Makale Adı
1668189314 BİYOMORFİK FORM VE ÖRÜNTÜLERDEN ESİNLENEN TASARIMLAR ÜZERİNE BİR STÜDYO DENEYİMİ

İnsanlar geçmişten bugüne içgüdülerini kullanarak, doğayı taklit ederek zaman zaman da doğaya müdahalede bulunarak kendilerine barınma ve yaşama ortamı sağlamışlardır. Bilinçsizce doğadan edinilen fikirler, belleklerde kalan imgeler ve deneyimler ile doğanın içinde, doğa formlarıyla bütünleşen mekanlar yaratılmıştır. Eski çağlarda edinilen bu tasarlama eylemi, bugün mimaride yaşam ve doğa formlarıyla bütünleşen mekanların tasarım anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi de tasarımcılar için biçim arayışları konusunda doğadan ilham alarak doğa temelli sürdürülebilir çözümler sunan tasarım yaklaşımı olan biyofilik tasarımdır. Bu yaklaşımdan yola çıkarak, yaratıcı düşünme becerisinin çok yönlü gelişiminin sağlanabilmesi için temel basamak olan Temel Tasarım dersinde gerçekleştirilen stüdyo çalışmasında doğa ile bütünleşen ve doğadan esinlenen tasarım anlayışının öğrencilere kazandırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında öğrencilerden doğal esin kaynaklarını seçmeleri ve bu örneklerden ilham alarak iki boyutlu örüntüler elde etmeleri beklenmiştir. Son aşama olarak örüntülerin bir kent mobilyası olarak tasarım ürününe dönüştürülmesi ve 3 boyutlu modellemeleri istenmiştir. Temel tasarım öğe ve ilkeleri kullanılarak oluşturulan ve doğadan esinlenilen yapay örüntü modeleri, biyofilik tasarımda biyomorfik formlar ve örüntüler parametresi kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak peyzaj mimarlığı öğrencilerinin tasarım olgusuna yaklaşım sürecinde doğa temelli bakış açısının kazandırılması için bir araç olarak kullanılabilecek temel tasarım eğitiminin önemi ortaya konmuştur ve biyofilik tasarımın peyzaj mimarı adayları için farklı perkspektifler oluşturması vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyofilik tasarım, biyomorfik form, örüntü, temel tasarım