SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 1  2022 / Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Alper ALKOÇ, Canan FİDAN ERTEN

NO Makale Adı
1650451548 KEMAN EĞİTİMİNDE KULLANILAN YARDIMCI MATERYALLER

Keman eğitimi alan veya keman eğitiminin başlangıç aşamasında olan bireylerin uzun süren çalışmalarından sonra öğretmen kontrolü dışında soyut kavramları kavrayacakları ve öğrendiklerini kalıcı olarak pekiştirecekleri yardımcı materyallere ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin yaşadıkları problemleri çözebilecek, bireyin de kendi kendine kullanabileceği yardımcı materyaller günümüzde farklı seçeneklerde bulunmaktadır. Keman eğitimine katkı sağlaması ve hedeflenen davranışların kolayca öğrenilmesi açısından bu materyallerin bir araya getirilerek keman öğrencileri ve eğitimcileri ile buluşturulması araştırmanın çıkış noktası olmuştur. Bu yoldan hareketle araştırmada keman eğitiminde kullanılan yardımcı materyalleri sınıflandırıp bir araya getirmek ve açıklamak amaçlanmıştır. Araştırma keman eğitiminde kullanılan yardımcı materyaller ile ilgili betimsel bir çalışma olup; araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasına yönelik araştırmacıların ulaşabildiği makale, dergi, internet tarayıcısı, müzik kitapları ve tez çalışmalarından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde materyaller keman tutuşu, arşe (yay) tutuşu, sol el tutuşu, ritim öğretimi, arşe ve tuşe üzerinde kullanılan yardımcı materyaller olmak üzere altı ayrı grupta incelenmiştir. Her materyal kendi grubu içerisinde görsel alıntılarla gösterilmiş ve açıklanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda materyallerin etkinliliğinin öğrenci grubundan oluşan bir örneklem ile ölçülmesinin yararlı olabileceği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Keman, keman eğitimi, materyal