SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 1  2022 / Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Taha KÜÇÜK, Nursan KORUCU

NO Makale Adı
1647037779 EĞİTİMDE ANİMASYON KULLANIMININ İNCELENMESİ VE BİR ANİMASYON UYGULAMASI

Her alanda geleneksel yöntemlerin geçerliliğini kaybettiği bu günlerde eğitim alanı da bu yeniliklerden etkilenmiştir. Bu araştırmanın amacı; günümüzde her alanda var olan teknolojinin, eğitim alanında da etkin olması ve animasyon destekli eğitimin yaygınlaşmasıdır. Çizgi film ve animasyonun yöntem olarak kullanıldığı eğitim ile geleneksel yöntemler kullanılan eğitim ile arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma; animasyonun eğitimde yöntem olarak kullanılmasının örgün eğitimin gelişmesine katkıda bulunması yönüyle önemlidir. Araştırmada nitel araştırma ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgular kapsamında yapılan deneysel çalışmalarda animasyon ve çizgi filmlerin eğitime verdiği katkılar gözlemlenmiştir. Türkiye'de yapılan çalışmalar, uluslararası çalışmalara göre sayıca azdır ve çalışma sayısının artırılması ülkemizde eğitimin teknolojik olarak gelişmesine farklı bir bakış açısı getirerek katkı sağlayacaktır. Bulgular doğrultusunda eğitimde geleneksel yöntemlere bağımlı kalınmayıp, animasyon ve çizgi film gibi, 2D ve 3D tekniklerinin kullanıldığı somut ve kalıcı yöntemlerin daha faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Animasyonun eğitimde akılda kalıcılığı arttırdığı ve bilgiyi almayı kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Türkiye’de animasyonun eğitimde daha fazla yer alması için; eğitim sisteminin içine entegre edilmesi gerektiği öngörülmüştür. Bunun sağlanabilmesi için ülkemizdeki üniversitelerde az sayıda olan animasyon bölümlerinin arttırılması önerilmiştir. Örgün eğitimde animasyonun nasıl kullanılacağına dair örnek bir animasyon uygulaması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Animasyon, çizgi film, eğitim ve animasyon, eğitimde animasyon kullanımı