SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 2  2021/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN, Asuman AYPEK ARSLAN

NO Makale Adı
1636827649 ÇAĞDAŞ SANATTA İFADE UNSURU OLARAK DİJİTAL ENSTALASYON

Sanat yapıtı, sanatçının düş dünyasında şekillenen, izleyicinin katılımı ile devam eden bazen de teknolojik oluşumlarla süren, değişebilen, sonlanan ya da sonsuz bir süreç de varlığını sürdüren bir süreci kapsamaktadır. Dijital sanat, kavramların, teknolojinin, algı dünyasının sınırlarını zorlayarak sanat oluşumunun insanın deneyimi ile şekillenmesi, var olması olarak çağdaş sanat sürecinde yer almaktadır. Günümüzde sanatın tüm sınırları aştığını, disiplinlerarası çalışmalarla ve teknoloji kullanımı ile ilerlediği görülmektedir. Dijital teknolojideki gelişmeler, sanatçının artık tüm dünyada görülebilecek ve takdir edilebilecek bir eser yaratmasını sağlıyor. Dijital sanat, yalnızca sanatın tanımını genişletmekle kalmamış, sanatın dünyaya erişilebilirliğini de artırmıştır. Sanatçılar sonuçtan çok sürece dâhil olma eğilimindedir ve bir sanat eserinin yaratılmasına hem deneysel hem de evrimsel olarak yaklaşmaktadırlar. Enstelasyon sanatının dijitalleşen sürece uyum sağlayarak mekana özgü olarak üretilebilmesi, video enstalasyon ve performans gibi diğer çağdaş sanat türleriyle daha yakın ilişkiler kurulmasını sağlamaktadır. Enstalasyonun sanatçıya sunduğu ifade, malzeme ve strateji imkânları birçok yenilik ve orijinal çalışmanın ortaya konulmasını sağlamıştır. Dijital enstalasyon teknoloji ile bütünleşmiştir ve izleyicisine interaktif sanat deneyimi sunarak sanata doğrudan dahil olma imkanı sunmaktadır. Araştırmada, dijital enstalasyon çalışmaları ve sanatçıları incelenmiştir. Enstalasyonun dijital imkânlarla sunulması, sanatçıların ortaya koymuş oldukları üretimler ile bu durumu başarılı bir şekilde yansıttıkları ve sürecin yeniliklerle devam edeceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş, sanat, dijital, enstalasyon