SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 2  2021/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Özgün COŞKUNER

NO Makale Adı
1628855552 JOHANNES BRAHMS OP. 4 SCHERZO’NUN TEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE ÖNERİLER

Klasik Batı Müziği tarihinin en önemli Alman bestecileri arasında yer alan Johannes Brahms, piyanoda virtüözitenin geliştiği bir dönem olan romantik dönemde yaşamıştır. Bestelediği piyano eserlerinin sahip olduğu derin, hassas ve görkemli yapısı, onun piyano yorumcuları arasında vazgeçilmez bir yere sahip olmasını sağlamıştır. Müzik tarihinin başlıca dönemlerinde kullanılmış olan scherzo formu, romantik dönemde uzunluk ve içerik bakımından önceki dönemlere göre farklı bir hâle gelmiştir. Brahms’ın op.4 scherzosu piyanoda iyi bir teknik ve müzikal anlayış gerektiren gösterişli bir parçadır. Ancak, gerek konserlerde, gerekse meslekî müzik eğitimi kurumlarında icra edilmemesinden dolayı, Brahms’ın bu eseri, diğer eserlerine göre pek tanınmamaktadır. Bu çalışma, Brahms’ın op.4 scherzosunu çalışacak piyanistler için bilgilendirici olma amacını taşımaktadır. Aynı zamanda çalışma, parçanın teknik ve yorumuna ilişkin tavsiyeleri ve eserin piyano repertuvarındaki konumu içermektedir. Çalışmanın sonucunda, scherzonun genelinde kontrollü bir tuşe sergilenmesi gerektiği, beşinci parmakla siyah tuşların kullanımında her zamankinden daha fazla dikkat gerektiği ve orta bölümlerde iyi bir müzikalite için güzel bir tuşe sergilenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyano, Brahms, scherzo