SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 1  2021/İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Murat ÇALIŞ, Mustafa Uygur ÇEVİK

NO Makale Adı
1622062700 BİLGİSAYAR OYUNLARINDA ETKİLEŞİMLİ SENARYO TASARIMLARININ OYUNCU DENEYİMİNE OLAN ETKİSİ

Video oyunlar, 1950’lerden günümüze kadar teknoloji ile paralel bir gelişme grafiğine sahiptir. Çağdaş insanın yaşamında önemli bir yer tutan bilgisayar teknolojisi ilk defa 1952 yılında “deneysel” bir oyun geliştirmek ve oynamak için kullanılmıştır. Bu görece yeni türün dışında kalan diğer oyunlarda senaryonun başlama ve bitiş noktaları daha önceden belirlenmiş olup oyunculara sunulmaktadır. Oyuncu, oyunu oynamaya başladığı andan itibaren senaristin ve geliştirici ekibin hazırladığı olaylar dizisine dahil olur ve bütün oyun süreci bu olaylar dizisinde elde edilen akış ile ilerler. Etkileşimli senaryoya sahip oyunlarda ise senaryo birden çok yönde farklı kollardan anlatılır ve oyuncunun seçimlerine göre şekillenir. Senaryonun oyuncunun seçimlerine göre şekillenmesi oyunun her aşamada farklılaşmasına, oyunu deneyimleyen oyuncuların elde ettikleri deneyimlerin birbirlerinden farklı olmasına sebep olur. İki oyuncu aynı oyunu aynı anda oynasa dahi farklı bulgular ve farklı deneyimler elde edebilir. Bu çalışma video oyun konsolları, bilgisayar oyunları ve bilgisayar teknolojili mobil aygıtlarda deneyimlenebilecek etkileşimli senaryoya sahip oyunları incelemek amacındadır. Ayrıca incelenip araştırılan oyunlardan elde edilen yöntem ve tekniklerin ortaya koyulması; ülkemizde de bu tür oyun geliştirmek isteyen stüdyoların ya da bağımsız oyun geliştirici ekiplerin başvuracakları bir kaynak haline getirilmesi istenmektedir. Araştırma süreci bahse konu oyunların yayınlandığı platformlar olan oyun konsollarının elde edilmesi, oyunların satın alınması ve incelenmesi-deneyimlenmesi ile elde edilen deneyimlerin tasarımsal açıdan özelliklerinin nitel açıdan değerlendirilmesi ile sonlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, etkileşim, bilgisayar oyunları, oyun tasarımı