SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 1  2021/İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN, İrem Fulya ÖZKAN

NO Makale Adı
1622061999 SANATLARARASI ETKİLEŞİMDE TASARIMCILARIN ÖZGÜRLÜK VE ÖZGÜNLÜK KAYGILARI

Grafik tasarımcılardan, tasarımlarda mesajı sağlıklı iletmesi ve iletiyi, özgün ve yaratıcı biçimlerde ortaya koyması beklenmektedir. Bu bağlamda tasarımcılar, müşterinin talep ve isteklerini iyi anlamalı ve belirlenen tüketici hedef kitlenin kültürel yapısını da iyi analiz etmelidir. Aynı zamanda, tüm tasarım süreçleri kapsamında kültürel, ekonomik, politik bağlamların yanı sıra, tasarım üslubu, estetik ve medya kanalı gibi bağlamları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu etkenler arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin iyi anlaşılması ve uygulanması beklenmektedir. Bu çalışmada, sanatlar arası etkinlikler için hazırlanan afiş tasarımlarındaki tasarım süreçlerinde, tasarım biçimlerindeki özgürlük kavramları arasındaki ilişkileri ve diğer sanat dalları üzerindeki etkileşimlerini ele alınmıştır. Çalışma, tasarım sürecinde, tasarımcıların bu etkileşimi verimli sağlamak için üstlendiği rolleri ve görevleri üzerinde etki eden unsurları incelemektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tarafların demografik bağlamları, tasarım süreçlerini, tasarımın kendisini ve iletilen mesajın algılanma süreçlerini nasıl etkilediği arasında bir ilişki ortaya koymaktır. Bu çalışma içerisinde ele alınan etkileşimler, grafik tasarımı eğitimi ve eğitim sonrası profesyonel çalışma alanlarında yaratıcı yaklaşımlar bağlamında yeni araştırma alanlarına kaynak sağlaması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarımı, tasarımcı, iletişim, özgürlük, özgünlük