SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 1  2021/İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ayşegül UÇAR, Gamze Elif TANINMIŞ

NO Makale Adı
1618160456 KEMANIN AYRILMAZ PARÇASI ÇENELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ANATOMİK AÇIDAN ETKİLERİ

Çalgı çalan kişinin çalgısının tarihini bilmesi, onu tanıması, gelişim sürecine hâkim olması çalgı ile mükemmel uyumu yakalamak adına çok önemlidir. Bu mükemmel uyumu yakalamanın bir diğer önemli faktörü ise çalgının, çalan kişinin fiziksel özelliklerine göre seçilmesidir. Keman zemine sabitlenerek çalınabilen bir çalgı olmadığından vücudu çoğu zaman doğal duruşunun dışında hareket etmeye zorlar. Keman çalan kişinin daha rahat, dengeli ve uyumlu bir şekilde çalabilmesi için çenelik eklentisinin rolü büyüktür. Keman çalan kişi, kemanı kendi fiziksel özelliklerine göre seçtikten sonra yüz ve boyun yapısına göre çenelik seçmesiyle birlikte çalgısını, teknik açıdan daha doğru çalmaya başlar. Çenelik eklentisiyle birlikte keman çalan kişi, çene ve omuz arasında kemanı daha rahat bir şekilde tutar, sol eli klavye üzerinde daha rahat ve doğru bir şekilde hareket etmeye başlar. Bununla birlikte doğru çenelik eklentisinin kullanılmasıyla oluşabilecek pek çok sağlık probleminin de önüne geçeceği düşünülmektedir. Bu araştırmada, çeneliğin tarihçesi, anatomik yapıdan etkileri ve doğru çenelik seçiminin öneminin anlatılması amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada, verilere ulaşmak için doküman inceleme yolu ile literatür taranması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, keman, çenelik, çenelik seçimi