SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 2  2020/Sonbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Semih ÇELİKÇİ, Levent MERCİN, Büşra ÇELİKÇİ

NO Makale Adı
1615962081 ULUSLARARASI SOSYAL İÇERİKLİ AFİŞ YARIŞMALARININ İNCELENMESİ VE POSTERLAND.ORG UYGULAMA ÖRNEĞİ

Afiş, birey ve toplum için önemli bir iletişim aracıdır. Ticari, kültürel ve sosyal mesaj iletimi açısından büyük rol oynayan afişler, insanların bilgi edinmesini sağlayan en önemli grafik tasarım öğelerinden biridir. Çünkü afişler; festival, sinema, konser, tiyatro gösterimleri ile ilgili duyurulardan, insanlığı ilgilendiren çevre, savaş vb herhangi bir konuya kadar geniş bir yelpazede kullanılırlar. Bu araştırmanın amacı, Uluslararası Sosyal İçerikli Afiş Yarışmalarının incelemesini yapmak ve elde edilen verilere bağlı olarak “Posterland.org” kimliği ile bir uygulama örneğini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda uluslararası sosyal içerikli afiş yarışması yapan kurumlar, amaç, kurumsal kimlik tasarımı, hedef kitle, konu, destekleyen kuruluşlar, şartnamelerinin teknik detayları ve katılımcı sayıları incelenmiş elde edilen bu verilere bağlı olarak yenilikçi bir bakış açısı ve özgün değerleri içeren sosyal içerikli bir afiş yarışması olan “Posterland.org” uzantılı uluslararası afiş yarışması tasarlanmış ve uygulanmıştır. Ayrıca bu yarışmanın analizi ve Posterland.org Afiş Yarışmasının katılımcı görüşleri de hedef alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış ve özgün bir uygulama örneği gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Çevrimiçi değerlendirme sisteminin objektif olduğu, kullanım kolaylığı vb. avantajlar sağladığı için benzer yarışmalarda da kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afiş, afiş tasarımı, sosyal içerikli afiş tasarımı, afiş yarışmaları, uluslararası afiş yarışmaları