SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 2  2020/Sonbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Merve SAYLIK, Levent MERCİN

NO Makale Adı
1615958783 8-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRILMASINDA OYUN TASARIMININ ROLÜ

Oyun, yüzyıllardır çocukların gelişimini destekleyen ve onların kolayca öğrenmelerine katkı sağlayabilecek önemli yöntemlerden biridir. Erken yaşlar, çocukların öğrenmeye en açık oldukları dönemlerdir. Yapılan araştırmalar oyunların çocuk gelişimi üzerindeki rolünün etkili olduğunu göstermektedir. Bu olgu, eğitimde oyun yönteminin bir eğitim aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle her alanda olabileceği gibi, çevre bilinci kazandırmada da oyun yönteminden ve buna bağlı araçlardan yararlanılabileceği anlaşılmaktadır. Bu araştırma, erken çocukluk dönemlerindeki bireylerde çevre bilinci oluşturmak için, çocukların çok ilgisini çeken yöntemlerden ve teknolojilerden biri olan bilgisayar teknolojilerine bağlı oyun tasarımı örneği gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda, çocuklara çevre bilinci kazandırılmasında oyun tasarımının katkısı incelenmiştir. Buna bağlı olarak çevre bilincinin kazandırılması için, ilginin ve motivasyonun yüksek tutulması, öğrenilenlerin akılda kalıcılığının arttırılması amacıyla oyun tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan araştırmaya göre hedef yaş grubundaki çocuklar için daha önce tasarlanan çevre bilincini destekleyici ve eğitici bir oyuna rastlanmamıştır. Buna benzer bir çalışma yapacak araştırmacılara oyunu tasarlarken izleyebilecekleri yol ve oyunun daha geniş bir yaş grubunda da kullanmaya uygun hale getirerek geliştirilebilmelerine yönelik çözümler önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre bilinci, sürdürülebilirlik, tasarım, oyun tasarımı