SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 1  2021/İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Leyla KODAMAN

NO Makale Adı
1614772080 TEMEL SANAT EĞİTİMİ VE RESİM DERSİNDE İSTASYON TEKNİĞİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK DENEYSEL BİR ATÖLYE ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı; bir öğretim yöntemi olan İstasyon tekniğinin, Temel Sanat Eğitimi ve Resim dersine katkısını ortaya koymaktır. İstasyon tekniğinin bu derslerde öğrencilerin özgün işler üretme ve yaratıcılıklarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın evreninde Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü 1. ve 4. Sınıfında öğrenim görmüş 15 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin tamamı örneklem olarak alınmış, Temel Sanat Eğitimi ve Resim dersi İstasyon Tekniği ile işlenmiştir. Dersin konusu ‘‘natürmort’’ konunun uygulanacağı resim teknikleri ve istasyonlar ise kolaj, yağlıboya/akrilik ve karışık teknik, olarak belirlenmiştir. Öğrenciler çalışmaya başlamadan önce istasyon tekniği, natürmort ve konuyu uygulayacakları resim teknikleri hakkında bilgilendirilmiştir. Çalışmada yer alan öğrenciler, beşer kişiden oluşan üç gruba ayrılarak geliştirilen üç istasyon merkezinde, öğretim elemanı rehberliğinde, üç saatlik derste, 60 dakikalık sürelerde, dönüşümlü olarak çalışmışlardır. Öğrencileri işbirliğine, araştırma yapmaya, sorunlara hızlı ve yaratıcı çözümler bulmaya, yaratıcılığa ortam hazırlamaya ve özgür üretmeye teşvik eden bir teknik olmasından dolayı, getireceği faydalar açıklanmıştır. Temel sanat eğitimi ve Resim dersi istasyon yöntemiyle işlenerek öğrencilerin çalışmalarına her aşamada ne şekilde katkı sunduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İstasyon tekniğinin, temel sanat eğitimi ve resim dersinde öğrencilerin yaratıcılıklarına, grup çalışması yaparak işbirliğine, bu teknikle yarım bırakılan bir işi tamamlama, bireysel ve grupla çalışma, tartışma ve uygulama yapabilme, hızlı düşünüp özgün ve yaratıcı işler üretebilme, ortaya bir ürün koyan öğrencilerin, yaratıcı süreçlerine olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, istasyon tekniği, natürmort, yağlıboya, akrilik, karışık teknik