SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 9, Sayı 1  2021/İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Sezen AKSU

NO Makale Adı
1606997695 ÇOCUKLARIN KORONA SALGINI KONULU RESİMLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

2020 yılının hiç kuşkusuz en önemli olayı, tüm dünyayı etkisi altına alan, toplumsal, ekonomik, psikolojik olarak her açıdan bir değişim yaratan korona salgını olmuştur. Bu süreçteki yaşam biçimi, alınan tedbirler, uygulamalar, yasaklar, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar üzerinde de bir takım etkilere yol açmış, eğitim yaşantılarından sosyal yaşantılarına bir dizi kısıtlamalara gidilmiştir. Bu araştırma ile geleceğin söz sahibi bireyleri olarak görülen çocukların, salgın süreciyle ilgili duygu ve düşüncelerini ortaya koymak, yaptıkları resimler aracılığıyla salgını nasıl algıladıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam eden 9-12 yaş aralığındaki 25 öğrencinin korona salgınıyla ilgili yapmış oldukları resimler göstergebilimsel yöntemle analiz edilmiştir. Analizde Saussure’un göstergebilim yönteminde yer alan “gösteren, gösterge ve gösterilen” sınıflandırması kullanılmış, öğrencilerin en çok kullandıkları göstergeler, gösterenler ve gösterilenler analiz edilerek sonuçlar betimlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin daha çok benmerkezci bir yaklaşım ortaya koydukları, mekân olarak sokak-park göstereninin ön planda olduğu, genel olarak olumsuz duyguların, sokağa, doğaya, dış mekâna özlem gösterilenin öne çıktığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sanat, çocuk resimleri, korona, göstergebilim