SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 2  2020/Sonbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Fatih KARİP

NO Makale Adı
1600156534 GÖRSEL SANATLARDA ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLER İÇİN FARKLILAŞTIRILMIŞ GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

Bu çalışma Görsel Sanatlar alanında üstün yetenekli bireylerin tanılanmasını ve bu bireylere sunulan farklılaştırılmış görsel sanatlar öğretimini ele almaktadır. Üstün yetenekli bireyiler doğaları gereği normal potansiyele sahip bireylerden farklıdır. Aynı zeka alanına sahip olsalar bile üstün yetenekli bireyler birbirlerinden farklı öğrenme stiline, farklı öğrenme hızına, farklı ilgi ve isteklere sahip olabilirler. Bu nedenle kendi doğasına uygun farklılaştırılmış bir eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışmada öncelikle görsel sanatlar alanında üstün yetenekli bireylerin tanılanmasına yönelik ölçütler açıklanmıştır. Kendine özgü bir yapısı olan görsel sanatlarda üstün yetenekli bireyleri tespit edecek standart ölçme araçları geliştirilememektedir. Bu nedenle görsel sanatlarda üstün yetenekli bireyler sanatçı ve sanat eğitimcilerin öznel fikirlerine bağlı kalarak tespit edilmeye çalışılmaktadır. Literatür incelendiğinde görsel sanatlarda üstün yetenek göstergesi olarak bireylerin Görsel Algı, yaratıcılık düzeyleri, resimsel tipleri, ilgi ve motivasyonları, çizgisel gelişim düzeyleri gibi birden fazla değişkenin yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmada görsel sanatlarda üstün yetenekli bireyleri tanılamada kullanılacak olan bu değişkenler açıklanmıştır. Ayrıca görsel sanatlarda üstün yetenekli bireylere yönelik niçin farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının olması gerektiği tartışılmış ve farklılaştırılmış görsel sanatlar tasarımları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, farklılaştırılmış görsel sanatlar, üstün yetenekliler