SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 1  2020 İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Caner YEDİKARDEŞ

NO Makale Adı
1592310037 ERZURUM İLİ ÖZELİNDE 3-6 YAŞ ARALIĞINDAKİ OKUL ÖNCESİ GRUPLARLA TEMEL BECERİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KİL UYGULAMALARI

Bu çalışma, 3-6 yaş aralığındaki okulöncesi çocukların kilden yapılan uygulamalar yoluyla temel becerilerinin geliştirilmesini, sanatsal algı ve yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak ve onlara bir malzeme olarak kilin üç boyutlu sanatsal nesneye dönüştürebilme kabiliyetlerini kazandırmak adına tasarlanmış bir çalışmadır. Erzurum ili özelinde yaygınlaştırılmasına dönük model oluşturmak ve erken yaşta çocuklara temel beceriler kazandırma kaygısı kapsamında; sosyal becerilerin yanı sıra, öz bakım, psiko motor, bilişsel ve estetik beceri kazandırmanın önemi üzerine başta aileler olmak üzere tüm toplumsal ögelerde ve çevresel paydaşlarda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda Erzurum ili özelinde sınıfsal farklılıklardan ortaya çıkabilecek farklı verileri karşılaştırmak adına sosyoekonomik konumlara göre Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla belirlenmiş üç ayrı anaokulunda yapılan kil uygulamaları bu çalışmada sekiz haftalık süreç çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışma süresince pratik akışta yaşanan iletişim, çalışma alanı atmosferi, anaokullarının idari ve eğitmen kadrolarının yaklaşımları ve projenin öznesi olan okul öncesi çocukları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Bu çalışma ile hedeflenen kil uygulamalarının, okulöncesi çocuk gruplarının öğrenim gördükleri tüm birimlerde ders kapsamlarına alınabilmesine ve/veya yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Kil, seramik, sanatsal algı, temel beceriler, okul öncesi çocukları