SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 1  2020 İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Dora Derin ENGÜL, Yüksel PİRGON

NO Makale Adı
1575451415 LUDVİG SCHYTTE OP. 108 25 KLEINE ETÜT KİTABININ HEDEF DAVRANIŞLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ


Çalgı eğitiminde etütler, karşılaşılan teknik zorlukların, sistematik bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olan, çoğunlukla bir motif veya figür üzerine yazılmış müzik eserleridir. Bu çalışmada Ludvig Schytte tarafından piyano için yazılmış, Op.108 25 Kleine Piyano etüt kitabının kazandırmayı hedeflediği teknik davranışlar, betimsel bir yaklaşımla içerik analizi metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, piyano eğitimcileri ve piyano öğrencilerine çözümlemeli bir bakış açısı kazandırmak, alternatif bir etüt kitabı tanıtmak, bu şekilde çalışma sürecini çeşitlendirmek ve verimli hale getirmektir. Buradan hareketle araştırmada ilgili kitaptaki etütlerin kazandırmayı hedeflediği teknik davranışlar detaylı olarak ortaya konulmuştur. Sonuç olarak elde edilen veriler; müzikal ifadeler, tonalite, ölçü sayısı, hız terimleri, armonik analiz ve son olarak sağ-sol el çalış teknikleri şeklinde kategorilere ayrılıp tablolaştırılarak sunulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda Ludvig Schytte Op.108 25 Kleine Piyano etüt kitabının, müzik eğitimi veren kurumlarda okutulmakta olan piyano derslerinde başlangıç düzeyinde, diğer etüt kitaplarına alternatif olarak ya da kombine olarak değerlendirilebilecek bir etüt kitabı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Piyano, teknik, piyano tekniği, etüt, Ludvig Schytte Op. 108 25 Kleine Etuden