SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 7, Sayı 2  Güz 2019  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Yusuf ÖZGÜL

NO Makale Adı
1570688161 DEŞİFRE ŞARKI SÖYLEME EĞİTİMİ ÜZERİNE GENEL YAKLAŞIMLAR

Bu çalışmada, deşifre şarkı söyleme eğitiminin doğrudan ve dolaylı yoldan ilişkili olduğu etkenler incelenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar; amaç, kapsam ve sonuç açısından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda deşifre şarkı söyleme eğitimi için kullanılan iki ana yöntem (sabit-do, hareketli-do) olduğu görülmektedir. Çalışmalar, hareketli-do yönteminin başlangıç seviyesindeki öğrenciler için, sabit-do yönteminin ise daha çok ileri seviyedeki öğrenciler için etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu iki yöntemin birbirlerine olan üstünlüğü konusunda eğitimcilerin fikir birliğine varamadıkları tespit edilmiştir. Deşifre şarkı söyleme öncesi ve sırasında öğrencilerin sergiledikleri davranışlar da beceri düzeyine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Başarılı öğrencilerin deşifre şarkı söyleme öncesinde verilen süreyi başarısız öğrencilere göre daha iyi kullanabildikleri ayrıca başarılı öğrencilerin deşifre şarkı söyleme sırasında başarısız öğrencilere göre istenilen davranışları anlamlı düzeyde daha fazla sergileyebildikleri görülmüştür. Çalışmalar, deşifre şarkı söyleme becerisi ile öğrencilerin müzikal geçmişlerinin de doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Korolarda söylemek, şan eğitimi almak ve çalgı eğitimi almak deşifre şarkı söyleme becerisinin en önemli göstergelerindendir. Eğitimcilerin deşifre şarkı söyleme becerisini geliştirmek amacıyla izole tartım ve aralık okuma çalışmaları yaptıkları, bilgisayar desteğinden yararlandıkları ve hızlı okuma tekniklerini kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca deşifre şarkı söyleme becerilerinin gelişmesinde günlük çalışmaların etkili olduğu ve piyano eşlik yapmanın da öğrencilerin deşifre şarkı söyleme performansını artırdığı görülmüştür. Bu çalışmada eğitimcilerin; derslerinde ezberle-söyle etkinliklerinden ziyade deşifre şarkı söyleme becerilerini geliştirebilecek etkinliklere daha fazla yer vermeleri, bilgisayar ve piyano kullanımıyla öğrencileri bireysel çalışmalar yapmaya teşvik etmeleri ve okuma ezgilerini öğrencilerin ses sınırlarına uygun olan ezgiler içerisinden seçmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Deşifre şarkı söyleme, Yaklaşım, Müzik, Eğitim