SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 2  Kış 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Mustafa Cevat ATALAY

NO Makale Adı
1544825529 DENEYSEL UYGULAMALARLA RESİMDE ESPAS KAVRAMININ LİSANS ÖĞRENCİLERİNE ÖĞRETİLMESİ

Güzel sanatlar eğitiminin amacı, yeteneği ortaya çıkarma, geliştirme ve özgün yapıtlar üretebilecek seviyeye ulaştırmaktır. Sanatçının imgelemini ifade eden araçların tümünü en iyi seviyede kullanabilecek nitelikli betimleme becerisi kazanması ideal olandır. Bu sayede sanatçı, kendini ve çevresini daha fazla duyumsayarak anlatım tekniklerini uygulamaları ile gösterebilir. Sağlıklı, duygusal, iletişimsel ve çağa uygun bir estetik anlatımı ile yapılanmış temel gereklilikleri amaçlayan eğitim faaliyetleri güncel sanat uygulamaları için de temel oluşturan kabul edilmiş bir araçtır. Bilindiği gibi çağın getirdiği koşullara göre sürekli değişen yenilenen bir sanat eğitimi anlayışı vardır. Yeni koşullara ayak uydurabilen geleceğin sanatçısını ortaya çıkartabilecek güçte bir sanat eğitimi felsefesine her dönemde ihtiyaç olacaktır. Araştırmanın önemini oluşturan etmene göre, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin bilgilerini, kazanımlarını test etmek sayesinde, öğrencilerden kazanmasını beklediğimiz gelişim ortaya çıkar. Görsel anlatımın en önemli kompozisyon ögelerinden espas’ın ideal şekilde öğretim çıktılarının denetlenmesi gerekliliği vardır.
Bu araştırmanın odak amacı, Resim Bölümü öğrencilerinin görsel ifade araçlarından birisi olan, önceki espas bilgilerini ve kullanabilmelerini ortaya koyabilmektir. Bu amaca ulaşabilmek için espas kullanımı deneyimlenerek, tasarımlar yaratıcılık faktörlerinin desteklendiği bir motivasyonla bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Araştırma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma projesi olarak desteklenmiştir. Betimsel analiz yönteminin kullanıldığı araştırmada espas kullanımı, deneysel bir yaklaşım ile atölye çalışmaları içinde projelerin sergilenmesiyle desteklenmiştir.

Anahtar kelimeler: Espas, Öğrenci, Sanat eğitimi, Güzel Sanatlar Fakültesi