SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 2  Kış 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, Kübra ÇİÇEKLİ, Merve ERSAN

NO Makale Adı
1540198408 DİJİTALDEN DOĞAN İLLÜSTRASYON TEKNİĞİ: LOW POLY

oluşturulan video oyunları ve animasyonlarda render (kayıt) alırken performansı yükseltmek için kullanılan bir tekniktir. Önce oyunlarda bir tasarım trendi olarak daha sonra illüstrasyonda bir teknik olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dijital illüstrasyonun, geleneksel illüstrasyondan üretilen bir alan olarak ele alındığı söylenebilir, Low Poly tekniği de dijital ortamdan üretilen bir teknik olarak yeniden yorumlanmaktadır. Araştırmada Low Poly tekniği ile yapılan illüstrasyonlar betimsel analiz yöntemiyle incelenecektir. Grafik tasarım altında incelenmekte olan illüstrasyon ve dijital illüstrasyon çalışmalarının geleneksel tekniklerden üretilmesi alışılagelmiştir. Dijital ortamdan bir teknik üretilip illüstrasyon teknikleri ile yeniden yorumlanması teknolojinin bu alandaki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Low Poly, İllüstrasyon, Dijital İllüstrasyon