SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Bahar 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ezgi KARAATA

NO Makale Adı
1520423313 GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ KAPSAMINDA LOGONUN YENİDEN TASARLANMASI

Kurumsal kimlik bir kuruluşun iletişim stratejilerini, felsefesini, davranışlarını ve görsel unsurlarını içeren bütündür. Grafik tasarımcı, kurumsal kimlik tasarımı yaparken sadece görsel olarak düşünmemeli, kurumun diğer özelliklerinin de bilincinde olmalıdır. Bu özelliklerin önemi, grafik tasarımcı adaylarına aldıkları eğitim sırasında öğretilmelidir. Grafik tasarım eğitimi sürecinde öğrencilerin; çağdaş ve özgün amblem ve logo tasarımı yapabilmeleri, kurumsal kimlik tasarlayabilmeleri ve kurumların çağdaş bir kimlik içerisinde tanıtılmasının bilincinde olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, grafik tasarım eğitimi kapsamında, grafik tasarım ilkelerinin ışığında ve kurum kimliğine ait özelliklerin bilincinde olarak, logonun yeniden tasarlanmasını sağlayan bir model önerisi oluşturmaktır. Bu kapsamda, kurumsal kimlik tasarımının hangi koşullarda yeniden tasarlandığı ve logo tasarım ilkeleri açıklanarak, Doğuş Üniversitesi, Grafik Bölümünün ders programında yer alan Kurumsal Kimlik Tasarımı dersi içeriğinde logonun yeniden tasarlanma yöntemleri anlatılmıştır. Araştırmanın sonucu olarak bu yöntemlerin ders kapsamında öğrenciler tarafından uygulanmasının incelemesi analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: logo, kurumsal kimlik, grafik tasarım, tasarım eğitimi