SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Bahar 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Yüksel PİRGON

NO Makale Adı
1515759620 CARL PHILIPP EMANUEL BACH’IN SOLFEGGIO ADLI ESERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada Carl Philipp Emanuel Bach’ın Solfeggio adlı eserinde öğrencilerin bireysel çalışma süreci içerisinde uygulayabilecekleri “çalışma biçimleri”, Weinstein ve Mayer tarafından geliştirilen öğrenme stratejileri çerçevesinde sunulmuştur. Öğrenme stratejileri, öğrencilerin kendi öğrenme durumlarını denetleyip oluşturmaları ve uygulamaları açısından yol gösterici olması nedeni ile oldukça önemli bir alan olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu nedenle öğrenme stratejilerinin çalgı eğitimi, dolayısıyla piyano eğitimi çerçevesi içerisinde de değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmanın öğrencilere kendi öğrenme yollarının farkına varıp, bu yollar çerçevesinde “çalışma biçimleri” oluşturma noktasında rehber olması amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle eserin teknik analizi yapılmış, bu analiz sonucunda eser beş adet teknik motife ayrılmıştır. Eserin aynı zamanda ana temasını oluşturan teknik motif seçilerek o motife yönelik araştırmacı tarafından üretilen çalışma biçimleri Weinstein ve Mayer tarafından geliştirilen öğrenme stratejileri çerçevesi içerisinde gruplanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin bireysel piyano çalışma süreçlerinde kendi öğrenme durumları doğrultusunda tercih edebilecekleri “çalışma biçimleri” seçenek olarak sunulmuştur. Solfeggio adlı eser üzerinden oluşturulan bu çalışmada sunulan çalışma biçimlerinin sadece bu eser için düşünülmesi kısır bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışma biçimleri çalışılan her esere uyarlanabilir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Carl Phillip Emanuel Bach, Weinstein ve Mayer, Piyano, Öğrenme Stratejileri, Çalışma Biçimleri.