SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Güz 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN, Asım TOPAKLI

NO Makale Adı
1514489743 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME YEDİNCİ SINIF “FEN ve TEKNOLOJİ” DERS KİTABINDAKİ TEKNİK İLLÜSTRASYONLARIN GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

İlköğretim ikinci kademe yedinci sınıf “Fen ve Teknoloji” ders kitabındaki bilimsel / teknik illüstrasyonların grafik tasarım açısından incelenmesi amaçlı yapılan bu araştırma; Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanmış 2011–2012 eğitim öğretim yılında okutulan, İlköğretim ikinci kademe yedinci sınıf “Fen ve Teknoloji” ders kitabı içerisinden rasgele seçilen atmış adet bilimsel / teknik illüstrasyonun grafiksel açıdan, öğrencilerin algılama düzeylerine uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirme kapsamında elde eldilen bulgular sonucunda illüstrasyonların belli standartlar çerçevesinde geliştirilmesi konusunda; öğrencinin kitaplarını yazacak ve resimleyecek kişilerin, her yönden öğrencinin gelişim özelliklerini bilmesi, o yaş düzeyindeki öğrencilerin algılama düzeylerini ve çok iyi tanıması, onları ne tür görsellerin dikkatini çekeceğini iyi analiz edebilmesi, ayrıca vermek istediği mesajları sade, akıcı bir dil kullanarak vermesi, olayları kendi içerisinde doğal bir anlatış ve çizimlerle anlatması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel / Teknik İllüstrasyon, İllüstrasyon, Tasarım, Grafik Tasarım, Fen ve Teknoloji Ders Kitabı.