SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Bahar 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Fehmi Soner MAZLUM

NO Makale Adı
1513531430 AÇIK DERS MALZEMELERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Akademisyenlerin, kendi hazırladıkları ders notları, sunumları, proje taslakları, ders içerikleri vb. ders materyallerini, hiçbir karşılık beklemeden internet üzerinden herkesin kullanımına açması olarak tanımlanabilen “Açık Ders Malzemeleri” uygulaması ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde The Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de 2001 yılında başlamıştır. Dünyadaki uygulamaları her geçen gün artan “Açık Ders Malzemeleri” ile ilgili ülkemizde yaygınlaşmanın görece daha yavaş olması bu araştırmanın hareket noktasıdır. Bu çalışmanın amacı, açık ders malzemelerini kullanan ve kullanmayan öğrencilerin akademik başarılarnını karşılaştırarak, açık ders malzemelerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ve bu materyalleri kullanan öğrencilerin açık ders malzemeleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Deney grubunda 20, kontrol grubunda 19 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin %49’u kız, %51’i erkektir. 2010-2011 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında okutulan “Grafik Üretim Teknikleri” dersi için hazırlanan ders malzemeleri, Dumlupınar Üniversitesi’nin açık ders malzemeleri sitesi bulunmadığı için araştırmacı tarafından hazırlanan internet sitesinde (www.masaustuyayincilikdersi.com) yayınlanmıştır. Araştırma sonunda yapılan başarı testi ile açık ders malzemelerinden faydalanan deney grubu öğrencileri lehine anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Açık ders malzemeleri, Açık eğitim kaynakları, İnternet destekli eğitim