SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Güz 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Mithat YILMAZ, Merve ERSAN

NO Makale Adı
1508323595 LOGO TASARIMINDA GÖRSEL RETORİK

Söylem sanatı olarak da adlandırılan retorik, mevcut durumda en etkili ifade biçimini kullanmakla ilgilidir. Bu şekilde anlatım sıradanlıktan çıkarak daha ilgi çekici, estetik ve güçlü hale gelir. Retorik ifadenin amacı, mesajı iletmek için, yalnızca onu aktarmaktan ziyade en etkili yöntemin kullanılmasıdır. Metafor, metonimi, ironi ve cinas gibi bazı dilsel figürleri kullanarak anlatımın güçlendirilmesi özelliği ile retorik, günümüzde izleyiciyi ikna etmek için yalnızca sözel dilde değil görsel dilde de sıklıkla kullanılmaktadır. Görsel retorik, retorik disiplini dahilinde belirli bir konsept içindeki imgelerin izleyiciye istenen mesajı vermek ve amaçlanan davranışı oluşturabilmek için bir anlam oluşturma aracı olarak kullanılmasıdır. Bu bağlamda retoriğin dinleyiciyi ikna etme ve etkileme amacı taşıması grafik tasarım kesişim noktasını oluşturmaktadır. Görsel retorik figürleri, grafik tasarımcının bilerek ya da içgüdüsel olarak sıklıkla baş vurduğu anlam oluşturma yöntemlerinden biri olarak, bir mesajı farklı şekillerde vermenin yöntemleri sunar. “Logo Tasarımında Görsel Retorik” başlıklı bu araştırma logo tasarımının görsel retorik figürlerinden nasıl faydalandığını incelemiştir. Sembollerle yapılan anlam aktarmaları, benzetmeler, harflerin tek başına ya da başka görsel unsurlarla birleşerek kişileştirilmesi, parçanın bütünü temsil etmesi gibi esasen görsel retorik figürleri olan özelliklerin bir ya da birkaçı, örneklerde de görüldüğü gibi hemen her logoda kullanılmaktadır. Sonuç olarak en az malzeme ile en çok kavramı anlatmanın önemli olduğu grafik tasarım alanlarından biri olan logo tasarımında, görsel retorik figürlerinden sıklıkla faydalanıldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Görsel retorik, retorik figürler, mecazlar, logo tasarımı.