SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Güz 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Buşra İNCİRKUŞ, Erol BULUT

NO Makale Adı
1505979615 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN GÖRSEL SANATLAR DERSİNDEKİ PORTRE ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Portre resmi, insanın iç dünyasını en iyi şekilde yansıttığı ve konusu insan olgusu olduğu için insanlık tarihinde kendine geniş bir yer edinmiş resim türüdür. Aynı zamanda otoportre de sanatçının duygularını, güdülerini ve iç görülerini dışa yansıtması açısından büyük bir öneme sahiptir. Portre resmi yüzyıllardır insanın dış görüntüsüyle iç duygularını yansıtması bakımından merak uyandırmıştır. Çocukların yaptığı portre resimlerinde de kendi görüntülerini tanımak ve bunu portre yoluyla anlatmak, çocukların duygu ve hislerini anlamada son derece önemlidir. Bu bakımdan araştırmanın amacı, Görsel Sanatlar dersinde portre ve otoportre çalışmalarının uygulanması ile çocuğun kendini tanıması ve bunu belli bir ifade aracı olarak kullanmasıdır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bir ilköğretim okulunda okuyan 50 öğrenci oluşturmuştur. İlk hafta, öğrencilere portre sanatı hakkında açıklamalar yapılmış ve örnek portreler gösterilmiştir. Gösterilen portre örnekleri ile ilgili öğrencilere sorular sorulmuş ve izlenimleri hakkında yorum yapmaları istenmiştir. İkinci hafta, öğrencilerden portre çalışması yapmaları istenmiştir. Yapılan uygulama sonucunda, öğrencilerin ruhsal durumu ve yeteneklerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Bu çalışma, resim sanatında önemli bir yere sahip olan portre ve otoportre’nin, çocuk resmi ile sanat psikolojisine sağladığı faydalar açısından İlköğretim Sanat Eğitimi’nde ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Portre resmi, Otoportre.