SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Güz 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Handan NARİN, Ömer ERDEM, Belgin BORAN

NO Makale Adı
1502174938 GERÇEKÇİLİK DÖNEMİ (9-12 YAŞ) ÇOCUKLARINDA BENZETME KAYGISI

Bu araştırmada, ergenlik öncesi dönemdeki çocukların görsel benzerlik kurma çabası yerine kavramsal bir gerçeklikten yola çıkarak yaptıkları resimlerinde yaratacakları hayali bir karakterin betimlenmesi istenmiştir. Çocukların resimleri ve resimlerini yaparken yaşadıkları süreç gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın örneklemini 9-12 yaş aralığındaki 37 çocuk oluşturmaktadır. Çocuklara önce yakın çevresinden birinin portresi yaptırılmıştır. II. çalışma olarak da temsili bir görseli olmayan ve içinde imgesel bir kahramanı olan “Pala Remzi” isimli bir şarkı sözünün ana karakterinin portesini yapmaları istenmiştir. İki uygulamanın süreci ve sonuçları izlenerek karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, bu araştırmada çocukların yaptıkları resimlerini başarılı ya da başarısız bulmalarındaki en önemli etkenin, resimde kullanılan imgelerin gerçeğe benzerliği ile ilişkili olduğu yargısına ulaşılmıştır. Resimlerindeki imgelerin gerçekle karşılaştırılması olasılığı ortadan kalktığında benzetme kaygısının da engellenebileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gerçeklik dönemi, çocuk resimleri, yaratıcılık, benzetme kaygısı