SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 1  Bahar 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Aysun KISAOĞULLARI CANÇAT

NO Makale Adı
1458058055 GÖRSEL SANAT EĞİTİMİNDE YÜZEY TEKNİKLERİ VE ANLAM PROBLEMATİĞİ

Bu çalışmada, sanat eğitimi sürelerinde ister teoride ister pratikte olsun, geçmişten beri süregelen eksik bir yana değinilmiştir. Bu eksiklik; sanat eğitimlerinde çoğunlukla biçim/teknik boyutunun ön planda tutulması, anlam boyutunun geri plana itilmesi durumudur. Ayrıca, sanat yapıtının yüzey tekniği ile anlamı (içeriği) ilişkilendirilememektedir. Gerçek bir sanat yapıtının tekniği, anlamından bağımsız değil; bir bütün olarak yaratılmıştır. Bu durum, sanat eğitimi süreçlerinde gereken şekilde göz önünde bulundurulmamaktadır. Oysaki öz-biçim ilişkisi, anaokulundan yüksek öğretime kadar -ister teoride ister öğrencilerin kendi uygulamalarında olsun- yaş seviyesine uygun olarak öğretilebilir bir durumdur. Bu bağlamda, sanat eğitimi müfredatları olduğu kadar, tüm eğitim müfredatları yeniden gözden geçirilmelidir. Çünkü, eserin tekniği ve içeriği bütünlük içerisinde öğrenciye aktarıldığı takdirde, diğer tüm derslerle ve yaşamdaki tüm temalarla temasa geçilerek daha kalıcı ve verimli bir eğitim ortamı oluşturulmuş olacaktır. Bunlar hayata geçirilirse, sanat eğitimcileri ve diğer tüm branş eğitmenleri koordineli yeni bir süreç başlatmış olacaklardır.
Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar, Yüzey, Anlam