SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 1  Bahar 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Pelin AVŞAR KARABAŞ, Ahmet POLAT

NO Makale Adı
1453294549 YÜKSELİŞİ VE ÖNCÜ SANATÇILARIYLA SOYUT DIŞAVURUMCULUK

19.Yüzyılın son çeyreğindeki Endüstri Çağı, toplumsal yaşamda büyük değişikliklere yol açmıştır. Bu değişiklikler nedeniyle bireylerde meydana gelen ruhsal birikimlerin sonucu olarak insanların iç dünyalarında oluşan içe dönük etkilerin sanata yansımaları, 20.yüzyılda yeni sanat akımları ve anlayışlar ortaya koyulmasına sebep olmuştur. Tarama modelindeki bu araştırmada; “Soyut Dışavurumculuk” akımını oluşturan sosyal, ekonomik ve toplumsal ortam incelenmiş, akımın ortaya çıkışı, gelişimi, sanat eserlerine yansımaları ve bu anlayışı benimseyerek eserler üreten sanatçılar hakkında bilgiler verilmiştir. Soyut Dışavurumcu resim anlayışı, “Aksiyon Resmi”-“Eylem Resmi” ve “Geç Resimsel Soyutlama”-“Renk Alanı Resmi” gibi başlıklar altında gruplandırılır. Bu akımda objelerin veya nesnel biçimlerin reddi söz konusudur. Özellikle içe dönük duyguların ifadesi önemsenmiş ve saf bir resimleme anlayışı esas alınmıştır. 1940-1950 yılları arasında New York’ta şekillenen akım; uluslararası sanat ortamına getirdiği çarpıcı ve etkili yeni ifade biçimi ile tartışmalara konu olmuştur. Siyasi ve toplumsal değişimlerden beslenen Amerika’da “New York Okulu” olarak da bilinen bu yaklaşımın başlıca sanatçıları arasında Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline, Robert Motherwell, Mark Rothko, Clyfford Still ve Barnett Newman gibi isimler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Soyut Dışavurumculuk, Aksiyon Resmi, Geç Resimsel Soyutlama, Renk Alanı Resmi, New York Okulu.