SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 2  Güz 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Hakan BAĞCI

NO Makale Adı
1448014123 MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA EĞİTİMİNDE UYGULANABİLECEK YARATICI ETKİNLİKLER

Yaratıcı düşünce yeteneği, günümüzde mal, hizmet ve bilgi üretilen her alanda bireylerde aranan vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Artan dünya nüfusu, gelişen teknoloji, bunların beraberinde değişen yaşam koşulları yaratıcı düşünce gücüne sahip bireylere olan ihtiyacımızı her gün daha da arttırmaktadır.

Sanat eğitimi, sanatın doğasından dolayı eğitimi alan ve veren kişilerin yaratıcılık alanında doğrudan uygulama olanakları bulmalarını sağlar. Örneğin müzikle uğraşan bir öğrenci şarkıyla veya çalgıyla doğaçlama yaparak yeni ezgiler üretebilme, çok seslilik kurallarıyla yeni eserler üretebilme, müzik çalışmalarında kişisel öğrenme stratejileri geliştirebilme, beraber müzik yapma çalışmalarında sorunlara yaratıcı çözümler üretebilme gibi birçok yaratıcı uygulamayla uğraşacaktır.

Müziksel işitme okuma ve yazma dersleri müzik eğitiminin tüm boyutlarında önemli bir temel uygulama alanı olarak bilinmektedir. Genellikle öğrencilerin müzik teorisini, ritmik yapıları, aralıkları, akorları, dizileri ve ezgileri kavraması amacıyla öğreten merkezli bir anlayışla yapılmaktadır. Bu yaklaşımın yanında, öğrencilerin yaratıcı özelliklerini geliştirici ve bu özelliklerini sergileyebilecekleri etkinlikler ve yaratıcı ortamlar çağın gereği olarak müzik eğitimi disiplininde önemli bir gereksinimdir.

Bu çalışmada yaratıcılık ve sanatın bir kolu olan müzik alanında yaratıcılık incelenerek, araştırmacı tarafından “Müziksel işitme okuma ve yazma” alanında uygulanabilecek çeşitli yaratıcı etkinlikler önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünce Yeteneği, Müziksel Yaratıcılık, Solfej Eğitimi, Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Müziksel İşitme