SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 2  Güz 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Derya ŞAHİN

NO Makale Adı
1448013898 ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Zeka geriliği anlamında günümüzde çeşitli terimler kullanılmaktadır. AAMR (Amerikan Zeka Geriliği Birliği)’nin 2002 yönergesinde zihinsel yetersizlik “zeka geriliği” terimi kullanılarak; zihinsel işlevde bulunma, kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal davranışların her ikisinde anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize edilen bir yetersizlik olarak tanımlanmaktadır. Yetersizliği olan bireye gerekli bilgi ve beceriler kazandırıldığında, sosyal ve gerektiğinde fiziksel çevrede bazı değişikliklere gidildiğinde yetersizliğin engel durumuna dönüşmesinin önlenebileceği de vurgulanmaktadır.
Bu bağlamda görsel sanatların farklı uygulama çeşitliliğiyle aynı anda birçok gelişim ve öğrenme alanına hitap etmesi, duygu ve düşüncelerin dışavurumuna fırsat vermesi, daha rahat ve huzurlu ortam yaratması gibi nedenlerden dolayı, engelli bireylerin rehabilite edilmesinde yararlanılması gereken önemli bir alan olabileceği söylenebilir.
Bu araştırma, zihinsel engelli bireylerin eğitiminde görsel sanatlar eğitiminin önemine ilişkin literatürde yer alan görüşlerin ve yapılan araştırmaların belirlenmesini amaçlamaktadır.


Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engellilik, Görsel Sanatlar Eğitimi, Özel Eğitim