SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 2  Güz 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Levent TÜRKEL, Yavuz ŞEN

NO Makale Adı
1447265980 TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA, ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ FLÜT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma, ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda görevli flüt öğretim elemanlarının, Çağdaş Türk Müziği flüt öğretimine yönelik düşüncelerinin belirlenebilmesi ve Çağdaş Türk Müziği flüt öğretiminin genel hatlarıyla değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, betimsel bir araştırma niteliği taşımaktadır. Araştırmada Çağdaş Türk Müziği flüt öğretiminin genel hatlarıyla ne şekilde icra edildiğini belirlemek amacıyla; Türkiye’de mesleki müzik eğitimi kapsamında flüt öğretimi uygulayan, 24 devlet üniversitesinin, 1 özel üniversitenin ve bir devlet kurumunun flüt öğretim elemanlarına yönelik olarak, “Çağdaş Türk Müziği Flüt Öğretiminin Değerlendirilmesi” konulu anket uygulaması ile gözlem yapılmıştır. Anket, çoktan seçmeli beşli (5) likert tipinde toplam 12 sorudan oluşmaktadır. Flüt öğretim elemanlarına yönelik hazırlanan anket uygulamasının genel sonuçlarına göre; Türkiye’de uygulanan Çağdaş Türk Müziği flüt öğretim programlarının daha detaylı bir şekilde hazırlanmasına gerek duyulabileceği ve özellikle öğrencilerin kendi kültürlerine ait Çağdaş Türk Müziği flüt eserlerini daha iyi tanıyabilmeleri ve icra edebilmeleri için Batı Müziği flüt metotlarına ilave olarak kapsamlı bir Çağdaş Türk Müziği flüt metoduna ihtiyaç duyulabileceği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, Çalgı Eğitimi, Flüt Eğitimi, Çağdaş Türk Müziği, Çağdaş Türk Müziği Bestecileri.