SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 1  Bahar 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Güzin KARASU

NO Makale Adı
1422215816 İŞİTME ENGELLİ GENÇLER İLE YARATICI YAZMA ÇALIŞMASI: ŞİİR YAZMA

Öğrencilerin okuma yazma becerileri zengin sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları ile gelişir. Bu çalışmalar okuma anlama ve sözcük dağarcıklarının gelişimlerinde önem taşımaktadır. Araştırmalar bu becerilerin okuma yazma gelişimi için kritik olduğunu ve öğrencilerin dil düzeylerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda okuyan işitme engelli üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Yaratıcı Yazma Etkinliği ile gerçekleştirilen şiir yazma süreci ve öğrenci ürünlerinin özellikleri aktarılacaktır. Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı ile gerçekleştirilen derslerde, önceki bilgileri aktive etme, tahmin etme, okurken anlamayı sorgulama, yeni metni daha öncekilerle ilişkilendirme, çıkarım yapma, soru sorma, tanımlama yapma, model olma stratejileri kullanılmıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin şiir yazmaya hazır duruma geldikleri ve motivasyonlarının arttığı gözlenmiştir. Öğrencilere yazılı anlatım çalışmalarında gerçek amaç verilmesinin etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okuma-Yazma Eğitimi, Yaratıcı Yazma, Şiir Yazma, İşitme Engelli Gençler.