SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 2  Güz 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Sevgi Can SARGIN

NO Makale Adı
1414605292 GÜNCEL SANATTA ANİMASYON UYGULAMALARI VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE ANİMASYON EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

Sanatın her döneminde, sanatçılar yeni anlatım dilleri, farklı ifade biçimleri, teknik uygulamalar ve malzeme kullanımları geliştirmişlerdir. Özellikle günümüz Çağdaş Sanatında bu açılardan sınırsız örnekler görmek mümkündür. Gerek ülkemizde, gerek yurt dışındaki önemli galerilerde, bienaller ve sanat fuarlarında tuval resminin yanı sıra, oda düzenlemeleri, 3 boyutlu objeler, neon yazılar, video art projeler, dijital baskılar, vb gibi yüzlerce farklı yaklaşımla karşılaşılmaktadır. Son dönemde birçok sanatçı çeşitli animasyon tekniklerini de üretim medyalarına eklemişlerdir. Asıl ilgi çekici olarak, son birkaç yıldır uluslararası sanat etkinliklerinde, özellikle klasik (geleneksel) animasyonun temel tekniklerinin kullanıldığı çok çarpıcı çalışmalarla karşılaşılmaktır. Mathias Poledna’nın 55. Venedik Bienali’nde sergilenen "Imitation of Life", Matt Collishaw’un Afterimage sergisinden “Garden of Unearthly Delights”, Yu Araki'nin Jordan Baseman ve Gary Thomas’la ortak çalışmaları TateModern'de gösterimi yapılan “971 Horses and 4 Zebras” izleyicilerde hayranlık uyandıran animasyon çalışmalar olmuştur. Böylelikle günümüz sanatının multi disipliner yapısına uygun olarak animasyonun heykel, video, sinema ve fotoğraf gibi yan disiplinlerle de birleştirilmesiyle farklı çarpıcı teknikler ortaya çıkabilmektedir. Animasyonun sıralı görüntülerinin ardıl hareket, zaman, ışık, ses gibi prensipleri, günümüz sanatının kavramsal, sorgulayıcı, kimi zaman şok etkisi yaratan tavrı ile birleştiğinde insanları farklı görsel, duygusal ve düşünsel etkileşim içine alabilme gücüne sahiptir.
Günümüzde yadsınamaz bir anlatım alanı oluşturan ve sanatsal üretimde geniş bir ilgi uyandıran bu alanın; çağdaş anlatım tekniklerini içeren multidisipliner eğitimin önemli bir yönü olarak sanat eğitimi kurumlarında daha yaygın olarak ele alınması gerekli hale gelmiştir. Böylece eğitim kurumları, hem çağdaş gereklilikleri takip ederek yetiştirdikleri elemanlarının uluslararası sanat atmosferine dahil olma yollarını açma, hem de uluslararası eğitimle paralelikleri kurabilme fırsatı bulacaklardır.