SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 2  Güz 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Zeynep Deniz UYAN

NO Makale Adı
1406115149 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMDE KULLANILAN ETÜT VE ESERLERİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada müzik öğretmenliği anabilim dallarında birinci sınıf flüt eğitimde en yaygın kullanılan etüt ve eserlerin belirlenerek hedef ve hedef davranışlar açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Veri toplamada anket, mülakat ve belgesel tarama teknikleri kullanılmıştır. Çözümlemede nicel ve nitel tablolar oluşturulmuş, sınıflamalar yapılmış, istatistik olarak frekans ve yüzde hesapları kullanılmıştır. Sonuç olarak 1. Sınıf flüt eğitimi dersinde uygulanan ortak bir eğitim programı olmadığı ve uygulanmakta olan flüt eğitimi programlarının birçok ortak konunun yanı sıra farklı konuları da içerdiği saptanmıştır. Uzman görüşleri ile geliştirilen değerlendirme modeline göre, incelenen eserlerden birinin ve etütlerin programa uygun olduğu diğer bir eserin ise olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Flüt Eğitimi, Etüt ve Eserler, Flüt Öğretim Programı, Hedef ve Hedef Davranışlar.