SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Feyza SÖNMEZÖZ

NO Makale Adı
1395075172 Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Lisans Piyano Eğitiminde Kullanılan Eserlerin Yarıyıllardaki Değerlendirme Kriterlerine Göre Dağılımı

Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda bireysel çalgı derslerinin yanı sıra lisans eğitimi boyunca okutulan piyano dersleri de öğretmenlik mesleği açısından büyük ölçüde gerekli ve önemlidir.
Piyano çalgısı; müzik öğretmenleri için daha nitelikli müzik eğitimi gerçekleştirmelerini sağlaması bakımından, kulak eğitimi yaptırılması ve okul şarkılarının deşifre edilerek solfejinin yaptırılması, armonik aralıklarının çalıştırılması ve şarkıların tek sesli olarak doğru bir şekilde öğretilmesinde son derece etkindir. Çünkü piyano zengin armonisi ve orkestral kabiliyeti ile tek sesten çok sese geçişi sağlayan en önemli çalgılardan biridir.
Ancak lisans eğitimi boyunca piyano eğitiminin teknik temelleri doğrultusunda öğretmen adayını yönlendirmek gerekir. Bundan dolayı lisans piyano eğitiminde teknik bilginin önemi açısından, hangi yarıyılda hangi çalma tekniklerinin kullanıldığı ve bu tekniklere göre hangi piyano eserlerinin paralel olarak sıralandığının bilinmesi gereklidir.
Bu araştırma lisans piyano eğitiminde her yarıyıl için piyano çalma kriterlerinin belirlenmesi ve belirlenen bu kriterlere göre piyano eğitiminde kullanılan parçaların dağılımının yapılması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, piyano eğitimi.