SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Seçil SOYTOK

NO Makale Adı
1393533288 GSL’DE ÖĞRENİM GÖREN FLÜT ÖĞRENCİLERİNİN FLÜT EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde bulunan Güzel Sanatlar ve Liseleri’nde öğrenim gören flüt öğrencilerinin görüşleri alınarak flüt eğitiminin genel durumu betimlenmiş, elde edilen sonuçlar doğrultusunda flüt eğitiminin geliştirilmesine yönelik görüş ve öneriler ortaya konmuştur.
Araştırmada veriler, anket ve kaynak tarama yoluyla elde edilerek işlenmiş, betimsel istatistik yöntemler kullanılarak yorumlanmıştır.
Araştırmada, öğrencilerin flüt eğitimine, flüt eğitiminde kullanılan metotlara, flüt eğitiminde karşılaşılan güçlüklere ilişkin görüşleri ve flüt eğitiminin geliştirilmesine yönelik önerileri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Flüt Eğitimi, Flüt, Güzel Sanatlar Liseleri