SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Kaya KILIÇ

NO Makale Adı
1379933285 KLARNET AĞIZLIKLARININ ÖNEMİ VE FARKLILIKLARI

Klarnet çalgısında en önemli parça klarnet'in ağızlığıdır. Bir benzetme yapılması gerekir ise, klarnet'in kalbi denilebilir, çünkü klarnet markası ve modeli her ne kadar iyi olursa olsun eğer kullanılan ağızlık yeteri kadar iyi yapılmamış veya klarnete uygun şekilde hazırlanmamış ise, bu icracı için büyük problem teşkil eder. Ağızlığın diğer bir ismi ise ''bek''dir. Klarnet ağızlıkları kendi içlerinde hem enstrüman çeşidi hemde çalınacak eser için farklılıklar gösterirler. Klasik batı müziğinde, caz müziğinde ve Türk müziğinde kullanılan ağızlıkların çeşitleri de kendi içlerinde ayrılırlar. Bugün kullandığımız klarnet ağızlıkları el yapımı ve fabrikasyon olarak iki şekildedir. Fabrikadan çıkmış olan klarnet ağızlıkları üzerinde çeşitli oynamalar ve değişimler yapılabilmektedir, bundaki amaç ise çalıcının üfleme şekli ve tekniğine klarnetin daha iyi cevap verebilecek hale getirilmesidir. Dünyada ve Türkiye'de bu alanda kendini kanıtlamış ustalar ve markalar bulunmaktadır. Ağızlıklarda olması gereken en önemli özellik ise kullanılan malzeme ve akordunun iyi olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Klarnet, ağızlık, icracı, türk müziği.