SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Aysun Rabia HAMZAOĞLU BİRER

NO Makale Adı
1375048825 KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DİNLEME VE ÇALMA ALIŞKANLIKLARI (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda keman öğrenimi gören öğrencilerin müzik dinleme ve çalma alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma için, keman öğrenimi gören tüm sınıflardaki toplam 24 öğrenci ile görüşme yapılarak, en sık dinledikleri müzik türü, kemanla en sık çaldıkları müzik türü ve bu türü çalma sebepleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler frekans ve yüzde grafiği kullanılarak tablolaştırılmış, sonuçlar yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur.
Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin çok çeştli müzik türlerini dinlemelerine rağmen, büyük bir çoğunluğunun aldığı eğitim mecburiyetiyle sadece Klasik Batı Müziği çaldığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, keman eğitimcilerinin, öğrencilerin gereken teknik düzeye eriştikten sonra, dinlemekten keyif aldığı müzik türlerini kemanla çalmaya yüreklendirilmelerinin, çalgılarına daha çok bağlanması açısından faydalı olabileceği gibi öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, keman eğitimi, müzik dinleme alışkanlıkları.