SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ahmet Cüneyt Er, Çiğdem ÖNDER ER

NO Makale Adı
1366215286 İŞİTME ENGELLİLER SERAMİK SANATI EĞİTİMİNDE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: SERAMİK ÇAYDANLIK

İnsanoğlunun doğasında olan estetik kaygılar, sanatı ve insan yaşamını biçimlendirir ve sanat eğitiminin gerekliliğini ortaya koyar. Sanat eğitimi yoluyla görmeyi öğrenen birey, iç dünyasında sürekli ürettiği imgeleri, hayalleri tasarlar ve bunu dış dünyaya çeşitli teknikler, malzemeler ve estetik birikimiyle sunabilir. Bu bağlamda hayalindekini kağıda döker, farklı tekniklerle şekillendirir. Bu aşamada öğrenciye hangi alanda olursa olsun, sanat eğitimi veren eğitmene çok büyük görev düşmektedir. Eğitmenin en önemli görevlerinden birisi de öğrenciyi yaratıcılığa yönlendirmek ve bu esnada da onu özgür kılmaktır.

Öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda projenin uygulanması aşamasında çeşitli stratejiler kullanılmaktadır. Stratejiler amaca ulaşmak için izlenen, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğretim teknikleridir. Bu tekniklerden birisi de “model olma” dır.

Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekolulu seramik programı 4. Sınıftaki işitme engelli öğrencilerle gerçekleşmiştir. Dil düzeyleri işiten akranlarına göre geride olan bu öğrenciler için, model olunarak sanat eğitiminin verilmesi gerekliliği doğru bir yaklaşımdır.