SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN

NO Makale Adı
1365075809 ARAŞTIRMA YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ: MÜZİK EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR

Bu çalışma araştırma süreci içerisine girmiş araştırmacılar için, araştırma yaklaşımlarının değişim dönüşüm ve gelişimleri konusunda, giriş niteliğinde bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. Çalışmada nicel ve nitel metotların düşünce ve uygulama sistemleri anlatılmaya çalışılmıştır. Bunların dışında bir üst araştırma yaklaşımı olarak değerlendirilen eylem (aksiyon) çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ülkemizde müzik eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinden nitel araştırma yöntemleri kullanan tezlerden örnekler verilmiştir. Ancak nitel ve uygulamalı araştırma yaklaşımlarının çok fazla kullanılmadığı görülmüştür.