SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Özge KAYA, Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN, Emin Erdem KAYA

NO Makale Adı
1365003533 GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE YÜRÜTÜLEN KEMAN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ

Öğretim programları, bir dersin tanımlanan hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan içeriğin ne kadar süre içinde öğretilmesi gerektiğini gösteren bir çizelgedir. 1989-1990 eğitim-öğretim yılında adı Anadolu güzel sanatlar lisesi olarak açılan ve günümüzde de güzel sanatlar ve spor lisesi olarak eğitim-öğretim veren bu kurumlarımız, müfredatlarındaki ders programlarında da zaman zaman değişikliğe gitmektedirler. Bu çalışma, güzel sanatlar ve spor liselerinde 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren yürütülmekte olan, yeni keman dersi öğretim programını tanıtmak, bu programı detaylı olarak incelemek ve bu okullarda görev yapan keman öğretmenlerinin program ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılmıştır.